Gazeta Łobeska to obecnie bezpłatna publikacja, która swój początek ma w płatnym miesięczniku opiniotwórczym. Pierwsze wydanie Gazety Łobeskiej - między stronami ukazało się w kwietniu 2011 roku. Wówczas z miesięcznikiem płatnym współpracowali: Ludwik Cwynar, Henryk Musiał, Dariusz Piszewski, Maciej Kosmala.
Pierwsze bezpłatne wydanie ukazało się w grudniu 2012 roku w nakładzie 3000 egz. Gazeta była kolportowana w urzędach miejskich, powiatowych, sklepach oraz wkładana była do skrzynek pocztowych. Od stycznia gazeta stała się bezpłatnym dwutygodnikiem. Edycje w środku i na koniec miesiąca.

Gazeta Łobeska wydawana była przez firmę "4 Press" Marcin Ościłowski. Obecnie wydawcą jest Fundacja 4 Press Media - www.fundacja4pressmedia.org

 

Oprócz tego wydawnictwo zajmuje się:
- drukiem książek
- drukiem wszelkiego rodzaju folderów, gazet, plakatów
- produkcją banerów, szyldów
- składem graficznym (na zamówienie)
- tworzeniem stron internetowych
- reklamą zarówno dla przedsiębiorców jak i na potrzeby kampanii wyborczych.